De goedkoopste zeepwinkel van Nederland.

Artikel 2: Kosten in geval van herroeping.

 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van retourzending voor zijn rekening, tenzij aantoonbaar is dat de fout bij 'It's All About Soap' ligt. In dat geval neemt 'It's All About Soap' de verzendkosten voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal 'It's All About Soap' dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen met uitzondering van de verzendkosten. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door 'It's All About Soap'. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door 'It's All About Soap' niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 3: Uitsluiting herroepingsrecht.

 

 1. 'It's All About Soap' kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die door de consument zelf verkeert bestelt zijn;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Rating: 0 sterren
0 stemmen