De goedkoopste zeepwinkel van Nederland.

Artikel 15: Geschillen.

 

  1. Op overeenkomsten tussen IAAS en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
  2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16: Copyright.

 

  1. Op de op deze website gebruikte teksten, foto's en afbeeldingen berust copyright. Wil je van een tekst, foto of afbeelding gebruik maken, neem dan, i.v.m. de eventueel daarop rustende rechten, contact met ons op.
  2. Het staat je dus niet vrij om de teksten, foto's of afbeeldingen op deze website waarvan de rechten bij ons liggen te gebruiken voor commerciële en niet commerciële doeleinden, zonder dat u daar een schriftelijke bevestiging van IAAS over heeft ontvangen.
  3. Indien u van IAAS een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen om teksten, foto's of afbeeldingen te mogen gebruiken voor commerciële of niet commerciële doeleinden, dan stellen wij wel altijd de voorwaarden dat u ons als bron vermeldt (bron: weblink naar It's All About Soap). IAAS heeft ten aller tijden het recht om dit weer in te trekken. Voor gebruik van commerciële doeleinde zal bij voorbaat geen toestemming worden verleend.

Artikel 17: Aanvullende of afwijkende bepalingen.

 

  1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Mocht u de Algemene Voorwaarden nog eens op uw gemak thuis willen doorlezen, dan kunt u deze downloaden op de pagina "Downloads".