De goedkoopste zeepwinkel van Nederland.

Artikel 1: Definities.

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met IAAS;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of IAAS in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die IAAS ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en IAAS gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van IAAS.

Artikel 2: Identiteit van IAAS.

Bedrijfsnaam:

Eigenaar:

Adres:

Telefoonnummer:

Openingstijden:

It's All About Soap; (onderdeel van 'The Incense Circle'.)

Saskia Pfundt-Strampraad;

Gregoriuslaan 15, 4128 SW Lexmond;

+31 (0)6-47 17 63 60

Wij zijn telefonisch bereikbaar op:

 • Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van 9:30 tot 17:00
 • Woensdag van 9:30 tot 13:00
 • Zaterdag van 13:30 tot 17:00
 • Wij zijn gesloten op Zon-  en feestdagen.

U kunt natuurlijk wel iedere dag online uw bestelling plaatsen. Wij zullen uw bestelling ook gewoon dagelijks behandelen.

Tevens is het op deze dagen en tijden mogelijk om eventueel uw bestelde producten af te halen, met uitzondering van Zon- en feestdagen. Let op! Wel graag even bellen van te voren!

E-mailadres:

KvK-nummer:

BTW-Identificatienummer:

info@its-all-about-soap.nl

74999583

NL001959858B25